Aanvragen

Het Cultuurfonds Culemborg ondersteunt culturele initiatieven binnen de gemeentegrenzen van Culemborg die openbaar toegankelijk zijn.

Voordat u een aanvraag indient vragen wij u om eerst het volgende te lezen. Dit om de voortgang van de aanvraag te bevorderen :

A. De algemene criteria
B. De procedure
C. Toelichting op de procedure
D. Begrippenkader

Algemene criteria

a. Stichtingen en verenigingen kunnen aanvragen tot maximaal 10.000,-euro per jaar en tot maximaal 34% van de culturele componenten binnen de totale begroting. 

b. De bijdrage voor zelfstandig kunstenaars en comités is maximaal 500 euro per aanvraag.

c. Culturele activiteiten die verbinden door samenwerking hebben bij ons een streepje voor. Ook hebben we een voorkeur voor culturele activiteiten die zich – naast het brede publieksbereik – op bijzondere doelgroepen binnen de Culemborgse gemeenschap richten en/of vernieuwend zijn (zie het Beleidsplan).

d. Voor alle culturele activiteiten geldt dat ze van voldoende kwaliteit moeten zijn, zowel artistiek als organisatorisch. En dat de activiteiten een bijdrage moeten leveren aan de maatschappelijke effecten van het Culemborgse kunst- en cultuurbeleid. Deze bijdrage vertaalt zich in verrijking van het bestaande culturele aanbod en vergroting van het publieksbereik.

e. Met ingang van 1 maart 2018 kan aan activiteiten die door het Cultuurfonds worden ondersteund een facilitaire bijdrage worden verstrekt van maximaal 45% voor de kosten van de huur van podia, licht en geluid. 

Lees verder voor de procedure, de toelichting op de procedure en het begrippenkader of kijk bij downloads voor de Handleiding Aanvragen Cultuurfonds Culemborg.