Cultuurfonds Culemborg zoekt nieuwe bestuursleden

Binnen het bestuur is sprake van enkele vacatures. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste en betrokken bestuursleden die mee vorm en inhoud willen geven aan de stichting.

Functie-inhoud

Behalve als verstrekker van financiële bijdragen voor publiekspresentaties vervult het Cultuurfonds een aanjagersrol waar het gaat om het versterken van de lokale culturele infrastructuur en het leggen van verbindingen met partijen en sectoren buiten het culturele spectrum. Tot de taken van de bestuursleden behoort het inhoudelijk en financieel beoordelen van ingekomen aanvragen voor financiële bijdragen aan de hand van de geldende criteria.

Gewenste eigenschappen van de bestuursleden

  • Netwerker en verbinder;
  • In het bezit van een ‘helikopterview’ van de culturele kaart van Culemborg, dan wel in staat die zich binnen afzienbare termijn te vormen;
  • Sterke affiniteit met kunst en cultuur;
  • Betrokkenheid bij het culturele leven in Culemborg is een pre;
  • Werk- en/of bestuurservaring in/bij de culturele sector en/of overheid is een pre;
  • Geen gemeenteraadslid of steunfractielid, geen bestuurslid van een potentiële aanvrager van een financiële bijdrage;
  • Juridische achtergrond is een pre.

Contactinformatie sollicitatie

Heeft u belangstelling? Stuur dan uw brief met motivatie en curriculum vitae per email aan info@cultuurfondsculemborg.nl onder vermelding van ‘sollicitatie bestuurslid’.

Voor nadere informatie kunt u bellen met voorzitter dhr. Pierre van der Schaaf op telefoonnummer 06-53848185 of mailen naar bovenstaand e-mailadres.

Geplaatst in Geen categorie.

Geef een reactie