Over CFC

De stichting Cultuurfonds Culemborg is opgericht op 6 juli 2015 en heeft als doelstelling: ‘Het primair voor de inwoners van de gemeente Culemborg, door middel van financiële ondersteuning, bevorderen en mogelijk maken van een aantrekkelijk, gevarieerd en breed cultureel aanbod binnen de gemeentegrenzen dat bestemd is voor een divers publiek en openbaar toegankelijk is.’

De stichting Cultuurfonds Culemborg ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Culemborg. We besteden deze subsidie, na aftrek van overheadkosten, in beginsel geheel aan het honoreren van aanvragen om financiële ondersteuning. Daarvoor hanteren we procedures en criteria. Deze zijn vastgelegd in ons Beleidsplan.

Het Cultuurfonds Culemborg is een erkend goed doel en heeft een ANBI-status. Ons RSIN-nummer is 855360148. Het is mogelijk een belastingvrije gift aan ons te doen om zo bij te dragen aan een cultureel rijk Culemborg. 

Het bestuur van de stichting Cultuurfonds Culemborg komt maandelijks bijeen. Dit betekent dat we snel en accuraat kunnen reageren op aanvragen en eventuele bezwaren. Besluiten worden, in de meeste gevallen binnen 8 weken na ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag genomen. 

Voor optimale slagvaardigheid en efficiency wordt het bestuur ondersteund door een bestuurlijk ondersteuner. De bestuursleden van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding.

In 2020 zijn de vergaderdata voor de Algemene Bestuursvergaderingen:

 • 13 januari
 • 10 februari
 • 9 maart
 • 6 april
 • 11 mei
 • 8 juni
 • 13 juli
 • 10 augustus
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 7 december
Dhr. Pierre van der Schaaf

voorzitter
Mevr. Birgit Dulski


Bestuurslid
Mevr. Pauline Huntjens

Bestuurslid
Mevr. Simone Regouin


penningmeester
Mevr. Eveline Wentzel


Bestuurslid
Dhr. Thomas van der Ham

secretaris

Documenten